18 nov 2018 | Memorandum 2018, Nieuws

De verbintenissen van de bvwk : omkaderen en informeren op alle niveaus

Het is daarnaast van groot belang dat de speler zich bewust is van de verslavingsrisico’s die aan elke speelactiviteit verbonden zijn en dat hij gepast wordt gevolgd/omkaderd door de actoren van de sector. De eerste grote uitdaging is dus het opleiden en doorlopend informeren van de doelgroepen: de kansspeloperatoren, de actoren op het terrein en de klanten.

Opleiden en doorlopend informeren van de doelgroepen

In de eerste plaats is het zaak om de beslissingsorganen van de kansspeloperatoren te informeren over en op te leiden in de uitdagingen van de bescherming van de spelers. Het zijn inderdaad deze verantwoordelijken die moeten afzien van een zuiver commerciële aanpak om de winsten van het bedrijf te maximaliseren en die de nodige impuls moeten geven tot de invoering van een verantwoordelijk spelbeleid. 

Op de tweede plaats is ook de opleiding van de actoren op het terrein – die doorlopend en rechtstreeks in contact staan met de spelers – een noodzaak. Deze moet ze de nodige instrumenten geven voor een goed beheer van het verantwoordelijk spel en van de verslaving. Met deze opleiding zullen de medewerkers van wedkantoren in de frontlinie staan om alle spelers te begeleiden en te informeren, en ook om spelers met een bijzonder risico te volgen.

Sommige gemeenten, zoals Anderlecht, hebben dit risico al juist ingeschat en beslisten bijvoorbeeld om via hun buurtanimatoren en filmpjes op de sociale netwerken, de bevolking te sensibiliseren om verantwoordelijk te spelen.

De BVWK zag graag dat dergelijk beleid zou geïnstitutionaliseerd worden op gemeentelijk niveau en staat in dat opzicht ter beschikking.

Beperking van de digitale bonussen

Tot slot, weet de BVWK ook dat de speelsector gebruik en misbruik maakt van het concept van digitale bonussen, wat de mensen aanzet om te spelen en vooral nog meer te spelen. De vereniging pleit dus voor een beperking van deze bonussen, en vooral van het bedrag van de toegekende bonussen.

Vereenvoudiging van de zelfuitsluitingsprocedure

In de meeste wedkantoren van de leden van de BVWK staat reeds een zelfuitsluitingsprocedure ter beschikking van de klanten. In de praktijk heeft de BVWK vastgesteld dat de formaliteiten in de aanloop van deze procedure te ingewikkeld waren (de spelers moesten noodzakelijkerwijs een gesprek hebben met een administratieve verantwoordelijke) en dat sommige spelers om deze reden de procedure niet helemaal afmaakten.

Eén van de mogelijke oplossingen ligt in het meer toegankelijk maken van deze procedure en het uitwerken van een instrument dat de uitbaters van wedkantoren zelf kunnen toepassen: een vereenvoudigde procedure waar meer mensen gebruik van kunnen maken.

Sommige leden bieden eveneens de mogelijkheid voor een zelfuitsluitingsprocedure op hun website.

De BVWK pleit voor de veralgemening van dergelijke procedures, die – om doeltreffend te zijn – de speler die zichzelf wil uitsluiten of door het opgeleide personeel werd uitgenodigd om dit te doen, kan verplichten om na te denken over zijn spelgedrag.

Tot slot maakt de BVWK zich sterk dat al haar leden, tegen het einde van deze legislatuur, beantwoorden aan de ISO 26.000-norm, om zo erkend te zijn als ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid voorstaan.

Download de Memorandum

Brève description du Mémorandum. Que peut-on y trouver comme infos…