Hieronder een aantal interessante steunmaatregelen voor de ondernemingen en zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden omwille van COVID-19.

 1. Federaal
 • Overbruggingsrecht in de coronacrisis – vervangingsinkomen (verlengd tot eind augustus 2020)
 • Heropstart-overbruggingsrecht – heropstartvergoeding (om u te ondersteunen tijdens de heropstart)
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (verlengd tot eind augstus 2020)
 • De vrijstelling, het uitstel of vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen
 • Het uitstel van de bedrijfsvoorheffing tot 31 oktober 2020
 • Afbetalingsplannen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, belastingen, etc

Contacteer rechtstreeks uw sociale verzekeringsfonds om na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden om van deze maatregelen te genieten.

 1. Waals Gewest

Voor de kantoorhouders die niet hebben kunnen genieten van de COVID-19 vergoeding van € 5.000,00 van het Waals Gewest of van een ander Gewest in het kader van de coronacrisis, stelt het Waals gewest een forfaitaire en unieke vergoeding van € 2.500,00 voor.

 Om hiervan te kunnen genieten dient u eveneens:

 • Een zelfstandige, kleine of micro-onderneming te zijn
 • Uw activiteit in Wallonië uit te voeren
 • Een aanvraag voor overbruggingsrecht te hebben ingediend voor 5 mei 2020 en genoten te hebben van het volledige overbruggingsrecht in maart en april 2020 (voor de zelfstandigen en de ondernemingen waarvan de zaakvoerder/gedelegeerd bestuurder een zelfstandige werknemer is)
 • Een meerderheid van werknemers in tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht gehad te hebben in maart en april 2020 in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID19 (voor de ondernemingen waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige werknemer is). Dit zal berekend worden met inachtneming van de werkloosheidsdagen van de werknemers tijdens de periode van 16 maart tot 30 april in vergelijking met de gewoonlijke tewerkstelling van deze werknemers.

Uw aanvraag moet worden ingediend tussen 1 juni en 30 juni 2020 (inbegrepen).

Voor meer informatie :
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/pour-qui

In geval van vragen:
Contacteer 1890 

 1. Vlaams Gewest

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist om aan ondernemers met een groot omzetverlies een aanvullende compensatiepremie van € 2.000,00 te geven.

De extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn.

De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.

Voor meer informatie:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/verlenging-looptijd-hinderpremie-en-aanvullende-compensatiepremie

 1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Voor de kantoorhouders die niet hebben kunnen genieten van de COVID-19 vergoeding van € 4.000,00 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van een ander Gewest of andere Gemeenschap of organisatie van algemeen belang die afhangt van een van deze entiteiten, is er een nieuwe premie van € 2.000,00 beschikbaar.

Om te kunnen genieten van deze premie dient de zelfstandige of onderneming:

 • Te beschikken over een uitbatingszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 18 maart 2020
 • Maximaal 5 voltijds equivalenten in dienst heben
 • Onder een van volgende categorieën vallen:
  • Een zelfstandig natuurlijk persoon die het volledige overbruggingsrecht voor de maand maart of april 2020 heeft ontvangen
  • Een onderneming waarvan de zaakvoerder of bestuurder het volledige overbruggingsrecht voor de maand maart of april 2020 heeft ontvangen
  • Een onderneming waarvan de zaakvoerder of bestuurder een bezoldigde werknemer is en waarvan de meerderheid van de werknemers van de tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronacrisis in maart of april 2020 heeft genoten
 • Een handelsonderneming of een onderneming met winstoogmerk zijn
 • Niet meer dan € 200.000,00 in minimis-steun (steun voor ondernemingen) ontvangen hebben

Voor de premie van € 2.500,00, dient uw aanvraag ten laatse op 30 juni 2020 ingediend te worden.

Voor meer informatie
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/prime-covid-19-compensatoire (FR)
http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premie-covid-19-compenserende (NL)

In geval van vragen:
Contacteer 1890